тел.:0888792737   ел.поща:office@arco-ruse.bg
Производство на цилиндрични зъбни колела

Цилиндрични зъбни колела

Производство на цилиндрични зъбни колела с прави зъби, с наклонени зъби и всякакви други типове цилиндрични зъбни предавки.

Прочети повече
Производство на конусни зъбни колела

Конусни зъбни колела

Производство на конусни зъбни колела с криволинейни (спирални) зъби, с прави зъби и всякакви други типове конусни зъбни предавки.

Прочети повече
Производство на червячни зъбни колела

Червячни зъбни предавки

Производство на червячни зъбни колела и червячни предавки с едноходови, многоходови и компенсиращи червяци.

Прочети повече
Партньори и клиенти:

  Предмет на дейност:

  Фирма Арко ООД е специализирана в зъбонарязване, цялостна изработка и производство на всички видове зъбни колела и детайли. Фирмата има дългогодишен опит в проектирането, дешифрирането и производството на цилиндрични, верижни и конусни зъбни колела, червячни предавки, шлицеви валове и съединения. Арко ООД предлага извършването на ремонтни дейности, включващи поправка и изработка на резервни части за планетарни, конусни и червячни редуктори, диференциали, предавателни кутии и всякакви задвижващи механизми. Арко ООД е тясно свързана с доказани изследователи и научни работници от Русенски Университет „Ангел Кънчев“, което дава възможност за внедряване на иновативни решения и практики в производството на зъбните предавки. Фирмата разполага със специално разработени компютърни системи и софтуер, чрез които се постига качественото и навременно изчисление на параметрите на зъбните колела. Офисите и производствените мощности на Арко ООД се намират на територията на гр. Русе.

  Зъбонарязване

  Области на приложение:

  Произведените от Арко ООД зъбни колела и зъбни детайли намират широко приложение както в България, така и на чуждестранните пазари. Най-често нашите продукти и услуги са търсени от клиенти в следните области:
  • Минна промишленост
  • Енергетика
  • Селско стопанство
  • Транспорт
  • Железопътна индустрия
  • Химическа промишлност
  • Хранително-вкусова промишленост
  • Керамика и фаянс

  Производство на зъбни колела

  Производствени възможности:

  Фирма Арко ООД извършва следните производствени процеси за изработка на зъбни колела:
  • Зъбофрезоване на цилиндрични зъбни колела с прави и наклонени външни зъби
  • Зъбофрезоване на червячни зъбни колела
  • Зъбодълбане на цилиндрични зъбни колела с външни и вътрешни зъби
  • Зъбодълбане на зъбни сектори и блок зъбни колела
  • Зъбонарязване на конусни зъбни колела с прави и криволинейни (спирални) зъби
  • Зъбонарязване на верижни зъбни колела
  • Зъбонарязване на на шлицеви валове, отвори и други зъбно-профилни детайли
  • Зъбошлифоване на цилиндрични зъбни колела
  • Зъбошлифоване на червяци
  • Шлифоване на правостенни шлици