тел.:0888792737   ел.поща:office@arco-ruse.bg

Цилиндрични зъбни колела

Цилиндрични зъбни колела с прави зъби
Производство на цилиндрични зъбни колела с прави зъби
Зъбонарязване на цилиндрични зъбни колела с прави зъби
• Модул: от 1 до 24
• Върхов диаметър: до 1800мм
• Точност: DIN 3961-64 до 6
• Зъбошлифоване: допустимо до Ф400 мм
Цилиндрични зъбни колела с наклонени зъби
Производство на цилиндрични зъбни колела с наклонени зъби
Зъбонарязване на цилиндрични зъбни колела с наклонени зъби
• Модул: от 1 до 20
• Върхов диаметър: до 1800мм
• Точност: DIN 3961-64 до 6
• Зъбошлифоване: допустимо до Ф400 мм
Цилиндрични зъбни колела с вътрешни зъби
Производство на цилиндрични зъбни колела с вътрешни зъби
Зъбонарязване на цилиндрични зъбни колела с вътрешни зъби
• Модул: от 1 до 16
• Върхов диаметър: до 1250мм
• Точност: DIN 3961-64 до 7

За цилиндричните зъбни колела и предавки:

Една от основните дейности на Арко ООД е производството на цилиндрични зъбни колела и предавки. Фирмата разполага с оборудване за изработването на цилиндрични зъбни колела с прави и наклонени зъби, външни и вътрешни зъби, както и шевронни зъбни колела. Производствените мощности на Арко ООД предоставят възможност за изработката на голямо-габаритни и високо-натоварени цилиндрични зъбни колела с върхов диаметър до 2 метра. При цилиндрични зъбни предавки с много високи обороти, предлагаме и шлифоване на зъбите за постигане на високи точности. Произведените от нас голямо-габаритни цилиндрични зъбни колела намират масово разпространение в различни индустрии – напр. енергетиката, минната и корабостроителната промишлености.