тел.:0888792737   ел.поща:office@arco-ruse.bg

Оборудване

„Арко“ ООД разполага със специализирано машинно оборудване включващо:

1. Зъбообработващи машини
• Зъбофрезови машини за нарязване на цилиндрични зъбни колела с прави и наклонени външни зъби
• Зъбодълбачни машини за нарязване на цилиндрични колела с прави външни и вътрешни зъби
• Зъбостъргателна машина тип MAAG за нарязване на модулни, диаметрал-питчови, циркуляр-питчови и нетрадиционни колела с прави и наклонени зъби
• Зъбонарезни машини за нарязване на конусни колела с криволинейни зъби
• Зъбонарезна машина за нарязване на конусни колела с прави зъби
• Шлиценарезна машина

2. Шлифовъчни машини
• Зъбошлифовъчни машини
• Затиловъчни стругове
• Кръглошлифовъчни машини
• Плоскошлифовъчни машини
• Машина за заточване на червячни фрези
• Машина за заточване на ножови глави тип „Глисон“

3. Координатно-разстъргващи машини
4. Щос машини
5. Радиална бормашина
6. Универсални стругове
7. Универсални фрези
8. Отрезни и лентоотрезни машини
9. Хидравлични преси