тел.:0888792737   ел.поща:office@arco-ruse.bg

Зъбни колела

Фирма Арко ООД Русе има повече от 25 години опит в проектиране, дешифриране и производство на цилиндрични, конусни, червячни и всички други видове зъбни колела и предавки. Ние разполагаме със специализирано оборудване за зъбонарязване и цялостна изработка на посочените по-долу зъбни колела и предавки. За повече информация относно възможностите ни за изработка на конкретен тип зъбни колела, моля изберете желания от Вас вид зъбна предавка от падащото меню горе или изпратете Вашите запитвания.

Цилиндрични зъбни колела с прави зъби
Производство на цилиндрични зъбни колела с прави зъби
Зъбонарязване на цилиндрични зъбни колела с прави зъби
• Модул: от 1 до 20
• Върхов диаметър: до 1800мм
• Точност: DIN 3961-64 до 6
• Зъбошлифоване: допустимо до Ф400 мм
Цилиндрични зъбни колела с наклонени зъби
Производство на цилиндрични зъбни колела с наклонени зъби
Зъбонарязване на цилиндрични зъбни колела с наклонени зъби
• Модул: от 1 до 20
• Върхов диаметър: до 1800мм
• Точност: DIN 3961-64 до 6
• Зъбошлифоване: допустимо до Ф400 мм
Цилиндрични зъбни колела с вътрешни зъби
Производство на цилиндрични зъбни колела с вътрешни зъби
Зъбонарязване на цилиндрични зъбни колела с вътрешни зъби
• Модул: от 1 до 16
• Върхов диаметър: до 1250мм
• Точност: DIN 3961-64 до 7
Конусни зъбни колела с криволинейни зъби
Производство на конусни зъбни колела с криволинейни (спирални) зъби
Зъбонарязване на конусни зъбни колела с криволинейни (спирални) зъби
• Модул: от 1 до 16
• Върхов диаметър: до 850мм
Конусни зъбни колела с прави зъби
Производство на конусни зъбни колела с прави зъби
Зъбонарязване на конусни зъбни колела с прави зъби
• Модул: от 1 до 8
• Върхов диаметър: до 450мм
Червячни зъбни колела и предавки
Производство на червячни зъбни колела и предавки
Зъбонарязване червячни зъбни колела и предавки
• Модул: от 1 до 20
• Върхов диаметър: до 1200мм
Едноходови, многоходови и компенсиращи червяци
Производство на дноходови, многоходови и компенсиращи червяци
• Модул: от 1 до 12
• Върхов диаметър: до 250мм
• Дължина: до 1000мм
Верижни зъбни колела
Производство на верижни зъбни колела
Зъбонарязване на верижни зъбни колела
• Стъпка:до 2 цола (50,8мм)
• Външен диаметър до 1700мм
Шлицеви валове, отвори и съединения
Производство на шлицеви валове, отвори и съединения
• Модул: от до 10
• Диаметър: до 250мм
• Дължина: до 500мм
Циклопредавки с вътрешно зацепване
Производство на циклопредавки с вътрешно зацепване
Производство на циклопредавки с вътрешно зацепване
• Модул: от 1 до 10
• Диаметър: до 400мм