тел.:0888792737   ел.поща:office@arco-ruse.bg

Услуги

• Ремонт и възстановяване на цилиндрични, конусни, планетни и червячни редуктори
• Проектиране и изработване на редуктори по задание на клиента
• Ремонт и възстановяване на зъбни помпи
• Ремонт и възстановяване на диференциали и скоростни кутии
• Проектиране на нови зъбни предавки в скоростни кутии, реализиращи зададени от клиента предавателни числа на съответните скорости
• Зъбонарязване на цилиндрични колела с външни прави и наклонени зъби, червячни колела чрез зъбофрезоване
• Зънарязване на цилиндрични колела с вътрешни и външни зъби, блок-зъбни колела, зъбни сектори чрез зъбодълбане
• Зъбонарязване на конусни колела (корони и пиньони) с прави и криволинейни зъби
• Зъбонарязване на верижни колела, шлицови валове, шлицови отвори, зъбно-профилни детайли и др.
• Зъбошлифоване на цилиндрични колела и червяци
• Зъбошлифоване на външни правостенни шлици
• Струговане на голямо-габаритни детайли
• Координатно-механична обработка