тел.:0888792737   ел.поща:office@arco-ruse.bg

Червячни зъбни предавки

Червячни зъбни колела и предавки
Производство на червячни зъбни колела и предавки
Зъбонарязване червячни зъбни колела и предавки
• Модул: от 1 до 20
• Върхов диаметър: до 1200мм
Едноходови, многоходови и компенсиращи червяци
Производство на едноходови, многоходови и компенсиращи червяци
• Модул: от 1 до 12
• Върхов диаметър: до 250мм
• Дължина: до 1000мм

За червячните зъбни колела и предавки:

Фирма Арко ООД има дългогодишен опит в проектирането и изработването на червячни предавки. Ние разполагаме с оборудване, което позволява производството на червячни зъбни колела с външен диаметър до 1.8 метра и едноходови или многоходови червяци с дължина до 1 метър. Производствените ни мощности за шлифоване на червяци дават възможност за възстановяване на повредени червячни предавки в кратки срокове и с редуцирани разходи за клиента, тъй като може да се спести изработването на нов червяк. Най-честият избор на материал за производството на червячни зъбни колела е бронз, поради свойствата му, които са пригодни за високите нива на триене при този тип предавки. Предлагаме опции за работа с материали и заготовки на клиента.